Previous ............... Next

Home

"Minokichi and O-Yuki" . 6.5 x 10 inches.